Thông tin mới về cây đổ vào xe

Dừng đèn đỏ, tài xế taxi tử vong tại chỗ vì cây đổ trúng xe05:06:2014 | 12:04:40

Dừng đèn đỏ, tài xế taxi tử vong tại chỗ vì cây đổ trúng xe

Hành khách nữ ngồi trong chiếc xe taxi cũng bị thương nặng.