Thông tin mới về cầu giao thủy

Va chạm xe máy trên cầu Giao Thủy, 2 người chết12:08:2017 | 11:01:27

Va chạm xe máy trên cầu Giao Thủy, 2 người chết

2 thanh niên ở tỉnh Quảng Nam điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.