Thông tin mới về Cặp bài trùng

Cường "Đô-la" thay áo cho siêu xe Mercedes-AMG GT S mới tậu16:05:2017 | 07:20:00

Cường "Đô-la" thay áo cho siêu xe Mercedes-AMG GT S mới tậu

Sau khoảng 5 ngày về tay doanh nhân phố núi, siêu xe Mercedes-AMG GT S đã được cho khoác áo mới cá tính bằng đề-can.