Thông tin mới về BMW m2 giá bao nhiêu

Đây là chiếc BMW M2 thuộc hàng đắt nhất thế giới09:01:2017 | 07:00:00

Đây là chiếc BMW M2 thuộc hàng đắt nhất thế giới

Đây đồng thời có thể là chiếc BMW M2 đi kèm nhiều trang bị tùy chọn nhất thế giới.