Thông tin mới về BMW i Vision Dynamics

BMW ra mắt i Vision Dynamics hoàn toàn mới, không phải là i5 "trong truyền thuyết"12:09:2017 | 17:21:22

BMW ra mắt i Vision Dynamics hoàn toàn mới, không phải là i5 "trong truyền thuyết"

Mang kiểu dáng Gran Coupe, BMW i Vision Dynamics được định vị nằm giữa hai đàn anh i3 và i8.