Thông tin mới về bình xăng

Xe của bạn có thể chạy tiếp bao xa khi kim xăng chạm vạch E?26:09:2016 | 16:18:02

Xe của bạn có thể chạy tiếp bao xa khi kim xăng chạm vạch E?

Dưới đây là bảng thống kê quãng đường mà 50 mẫu xe phổ thông như Toyota Camry, Honda CR-V, Toyota Corolla hay Hyundai Sonata có thể chạy tiếp khi kim xăng chạm vạch E.