Câu hỏi: Vì sao biển số xe tứ quý lại không được định danh?

Trả lời: Theo Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an, xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số, trong đó có các biển số tứ quý vẫn được tiếp tục sử dụng để tham gia giao thông nhưng không cấp đổi sang biển số định danh. Trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh thì cơ quan công an sẽ thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Trong trường hợp chuyển sang biển số định danh các biển số tứ quý này sẽ bị thu hồi, chủ xe sẽ phải đăng ký lại biển 5 số theo quy định.