Một kiếp nạn hai số phận và nỗi đau đến từ người dưng ngược lối