Bản tin tổ lái: Cú tông đâm sập bờ tường và pha tạt đầu ác hiểm của xe tải

Bản tin tổ lái

(Bản tin có sử dụng nguồn clip từ page: Mạng xã hội giao thông, OFFB)

 Bản tin tổ lái: Cú tông đâm sập bờ tường và pha tạt đầu ác hiểm của xe tải - Ảnh 2.