Thông tin mới về Audi R8 V10 RWS

Audi giới thiệu siêu xe R8 V10 phiên bản dẫn động cầu sau, giá từ 3,8 tỷ Đồng13:09:2017 | 16:46:00

Audi giới thiệu siêu xe R8 V10 phiên bản dẫn động cầu sau, giá từ 3,8 tỷ Đồng

Việc loại bỏ hệ dẫn động 4 bánh Quattro danh tiếng giúp cho các biến thể Audi R8 V10 dẫn động cầu sau có trọng lượng nhẹ hơn, giá thấp hơn nhưng "trái tim" không thay đổi.