Thông tin mới về audi a8 2018

Bắt gặp sedan hạng sang cỡ lớn Audi A8L 2018 chạy ngoài đường phố27:07:2017 | 11:18:25

Bắt gặp sedan hạng sang cỡ lớn Audi A8L 2018 chạy ngoài đường phố

So với xe ra mắt ở Tây Ban Nha, những chiếc Audi A8L 2018 chạy trên đường phố Trung Quốc có thiết kế tổng thể giống hệt nhưng trông không long lanh bằng.