Thông tin mới về altis 2017

Toyota Corolla Altis 2017 với camera hành trình và camera 360 độ trình làng06:09:2017 | 10:41:10

Toyota Corolla Altis 2017 với camera hành trình và camera 360 độ trình làng

Toyota Corolla Altis 2017 với camera hành trình và camera 360 độ có giá dao động từ 117.400 - 134.900 RM, tương đương 628 - 722 triệu Đồng, tại Malaysia.