Có lẽ ở vào thời đại mà bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra như ngày nay, chỉ riêng việc lái xe ra đường thôi có đôi khi cũng giống như một trò chơi mạo hiểm vậy.

Bạn không tin vào điều này ư?

Vậy thì đừng rời mắt khỏi bài viết này nhé! Bởi những kiểu lái xe "tạo nghiệp" như dưới đây có thể khiến bạn phải cẩn trọng và cảnh giác hơn mỗi khi bước ra đường đấy!

7 kiểu lái xe siêu tạo nghiệp trên đường: Ra ngoài chỉ mong đừng đụng phải - Ảnh 1.
7 kiểu lái xe siêu tạo nghiệp trên đường: Ra ngoài chỉ mong đừng đụng phải - Ảnh 2.
7 kiểu lái xe siêu tạo nghiệp trên đường: Ra ngoài chỉ mong đừng đụng phải - Ảnh 3.
7 kiểu lái xe siêu tạo nghiệp trên đường: Ra ngoài chỉ mong đừng đụng phải - Ảnh 4.
7 kiểu lái xe siêu tạo nghiệp trên đường: Ra ngoài chỉ mong đừng đụng phải - Ảnh 5.
7 kiểu lái xe siêu tạo nghiệp trên đường: Ra ngoài chỉ mong đừng đụng phải - Ảnh 6.
7 kiểu lái xe siêu tạo nghiệp trên đường: Ra ngoài chỉ mong đừng đụng phải - Ảnh 7.

*Nguồn: Weibo