Thông tin mới về Siêu xe triệu đô

Lốp của Bugatti Chiron không thể chịu được vận tốc 482 km/h23:06:2017 | 19:51:57

Lốp của Bugatti Chiron không thể chịu được vận tốc 482 km/h

Nếu siêu xe Bugatti Chiron chạy lên đến vận tốc 482 km/h, lực tác động lên lốp và vành sẽ quá ngưỡng chịu đựng, gây mất an toàn.