Thông tin mới về rolls royce dawn

Đây là chiếc Rolls-Royce Dawn có bộ áo "sexy" nhất thế giới12:06:2017 | 07:00:00

Đây là chiếc Rolls-Royce Dawn có bộ áo "sexy" nhất thế giới

Chiếc xe mui trần siêu sang Rolls-Royce Dawn xuất hiện tại Pháp với ngoại thất sơn cam rực hiếm gặp.