Thông tin mới về MV Agusta

MV Agusta giới thiệu mô tô "hàng thửa" RVS #1 201714:06:2017 | 16:03:37

MV Agusta giới thiệu mô tô "hàng thửa" RVS #1 2017

Theo hãng MV Agusta, RVS #1 2017 là mẫu mô tô "hàng thửa" mang phong cách scrambler được chế tạo theo yêu cầu của khách hàng.

12