Thông tin mới về giá xe Ducati

Siêu mô tô tiền tỷ Ducati 1299 Superleggera đầu tiên được giao cho chủ nhân21:06:2017 | 19:53:04

Siêu mô tô tiền tỷ Ducati 1299 Superleggera đầu tiên được giao cho chủ nhân

Đây là 1 trong số đúng 500 chiếc siêu mô tô Ducati 1299 Superleggera được bán ra thị trường với giá 80.000 USD, tương đương hơn 1,6 tỷ Đồng.

12