Số liệu cập nhật đến ngày 17/07/2020
Bản đồ siêu xe Việt Nam: 1 click biết hết các xe khủng đang ở đâu, như thế nào
Những thông tin cơ bản của mỗi siêu xe từ khi về nước tới thời điểm hiện tại được lật mở sau từng cú click.
https://comment.vietid.net/comments?app_key=93ccf92c830076f395d99926641eaf07&content_url=https://autopro.com.vn/news-20200825172942388.chn&news_title=QiVFMSVCQSVBM24rJUM0JTkxJUUxJUJCJTkzK3NpJUMzJUFBdSt4ZStWaSVFMSVCQiU4N3QrTmFtJTNBKzErY2xpY2srYmklRTElQkElQkZ0K2glRTElQkElQkZ0K2MlQzMlQTFjK3hlK2toJUUxJUJCJUE3bmcrJUM0JTkxYW5nKyVFMSVCQiU5RislQzQlOTElQzMlQTJ1JTJDK25oJUM2JUIwK3RoJUUxJUJBJUJGK24lQzMlQTBv&num_count=5&debugcache=1&min=0&scroll=0&http_referer=https://autopro.com.vn/ban-do-sieu-xe-viet-nam-1-click-biet-het-cac-xe-khung-dang-o-dau-nhu-the-nao-20200825172942388.chn&verify=1&verify_flag=e5f21204c63ad0e58ec89d6918efc5fe&funny_flag=0&height=238&iframe_comment_id=mingid_comment_iframe&comment_flag=0&news_url_short=0&real_time=undefined&is_hidden_comment=0-->