Số liệu cập nhật đến ngày 17/07/2020
Bản đồ siêu xe Việt Nam: 1 click biết hết các xe khủng đang ở đâu, như thế nào
Những thông tin cơ bản của mỗi siêu xe từ khi về nước tới thời điểm hiện tại được lật mở sau từng cú click.