17 xe chiến thắng Car Choice Awards 2022: Phủ rộng phân khúc, hướng tới nhu cầu số đông người Việt