Thông tin mới về

Đồng Nai: Yamaha YZF-R6 chạy tốc độ cao tông vào Honda Civic 201706:06:2017 | 11:33:52

Đồng Nai: Yamaha YZF-R6 chạy tốc độ cao tông vào Honda Civic 2017

Người cầm lái chiếc Yamaha YZF-R6 được cho phóng tốc độ cao trên phố nên không kịp xử lý tình huống chiếc Honda Civic 2017 đang chuyển hướng.