Thông tin mới về Yamaha NVX

Yamaha NVX 125 bán đúng giá, Honda Air Blade chênh 4 triệu đồng11:04:2017 | 11:41:39

Yamaha NVX 125 bán đúng giá, Honda Air Blade chênh 4 triệu đồng

Yamaha NVX 125 có giá bán 41 triệu đồng bằng với mức đề xuất, trong khi Honda Air Blade 125 được đại lý chào giá khoảng 44 triệu đồng, cao hơn giá hãng 4 triệu.