Thông tin mới về Yamaha NVX 155

So sánh giảm xóc sau của Yamaha NVX sau khi được thay thế22:06:2017 | 10:59:00

So sánh giảm xóc sau của Yamaha NVX sau khi được thay thế

Sau hàng loạt phản ánh của khách hàng, Yamaha Việt Nam đã tiến hành thay thế miễn phí giảm xóc sau cho khách hàng Việt. Vậy giảm sóc mới của Yamaha NVX có gì khác biệt?