Thông tin mới về Yamaha NVX 155

Yamaha Việt Nam không chịu trách nhiệm với NVX 155 được thay giảm xóc sau không chính hãng23:03:2017 | 07:49:00

Yamaha Việt Nam không chịu trách nhiệm với NVX 155 được thay giảm xóc sau không chính hãng

Trong thông báo mới nhất của mình về trường hợp NVX 155 bị cong giảm xóc sau, Yamaha Việt Nam tuyên bố mẫu xe tay ga này không gặp vấn đề về an toàn và sẽ không chịu trách nhiệm với những xe đã thay thế giảm xóc sau không chính hãng khi xảy ra sự cố.