Thông tin mới về xe suv

Mitsubishi chạy lấn làn để tránh tắc đường bị biker bắt đi lùi26:06:2017 | 12:28:07

Mitsubishi chạy lấn làn để tránh tắc đường bị biker bắt đi lùi

Trước thái độ kiên quyết của biker điều khiển chiếc mô tô màu đỏ, người cầm lái xe SUV mang nhãn hiệu Mitsubishi đã buộc phải lùi lại.