Thông tin mới về xe ga

Honda SH 2017 loạn giá từ Bắc vào Nam18:03:2017 | 15:00:00

Honda SH 2017 loạn giá từ Bắc vào Nam

Honda SH 2017 đang trong tình trạng loạn giá, giá xe ở miền Nam đắt hơn ở miền Bắc tới 8 triệu đồng.