Thông tin mới về xe ga

Nhà máy Honda Ý xuất xưởng chiếc xe ga SH thứ 1 triệu10:05:2017 | 17:17:37

Nhà máy Honda Ý xuất xưởng chiếc xe ga SH thứ 1 triệu

Trong suốt 21 năm qua, từ 1996-2017, nhà máy của Honda ở Attessa, Ý, xuất xưởng tổng cộng 1 triệu chiếc xe ga SH.