Thông tin mới về xe côn tay

Mãn nhãn với Yamaha VMax độ Dragster lai Cafe-Racer26:02:2015 | 15:26:00

Mãn nhãn với Yamaha VMax độ Dragster lai Cafe-Racer

Chiếc Yamaha VMax vốn đã mạnh mẽ nay càng thêm hầm hố và lì lợm qua bàn tay của lò độ JvB-moto.