Thông tin mới về xe côn tay

Xe côn tay Yamaha V-Ixion 2017 chính thức được vén màn, giá từ 44,3 triệu Đồng28:04:2017 | 13:26:10

Xe côn tay Yamaha V-Ixion 2017 chính thức được vén màn, giá từ 44,3 triệu Đồng

Mẫu xe côn tay Yamaha V-Ixion 2017 có 2 phiên bản là tiêu chuẩn và R với động cơ khác nhau cùng một số trang bị khác nhau.