Thông tin mới về xe côn tay

Biker bó tay đứng nhìn siêu môtô tự diễn stunt29:01:2015 | 06:00:00

Biker bó tay đứng nhìn siêu môtô tự diễn stunt

Phải mất một lúc chiếc siêu môtô độ stunt mới được các biker chế ngự sau màn "làm loạn"