Thông tin mới về xe côn tay

Benelli sản xuất underbone 150 phân khối cạnh tranh Yamaha Exciter?25:03:2017 | 19:59:19

Benelli sản xuất underbone 150 phân khối cạnh tranh Yamaha Exciter?

Mẫu underbone RSF 150 được cho là sản phẩm mới của Benelli, tham vọng cạnh tranh cùng Yamaha Exciter 150 trong thời gian tới.