Thông tin mới về xe côn tay

Khi chị em lần đầu tập đi xe côn tay20:04:2015 | 17:07:54

Khi chị em lần đầu tập đi xe côn tay

Đi xe côn tay là một trải nghiệm thú vị, tuy nhiên việc gặp tai nạn nhỏ khi tập đi xe côn là điều không tránh khỏi.