Đàn ngựa chạy trên đường Giải Phóng

Video ghi lại cảnh đàn ngựa chạy trên đường Giải Phóng (nguồn: Giang Bùi/Otofun).

Tags: