Thông tin mới về Thái Lan

Chi tiết sedan cỡ nhỏ Toyota Vios 2017 sẽ về Việt Nam trong tương lai29:03:2017 | 12:00:41

Chi tiết sedan cỡ nhỏ Toyota Vios 2017 sẽ về Việt Nam trong tương lai

Mẫu sedan cỡ nhỏ Toyota Vios 2017 sẽ về Việt Nam trong thời gian tới có giá từ 609.000 - 789.000 Baht, tương đương 389 - 504 triệu Đồng, tại Thái Lan.