Thông tin mới về Thái Lan

Giá mô tô Harley-Davidson tại Đông Nam Á sẽ giảm mạnh29:05:2017 | 14:43:00

Giá mô tô Harley-Davidson tại Đông Nam Á sẽ giảm mạnh

Với việc Harley-Davidson xây dựng nhà máy ở Thái Lan, mô tô của hãng này tại thị trường Đông Nam Á có thể sẽ giảm giá mạnh trong tương lai.