Thông tin mới về

Muốn mua Kawasaki Ninja H2 Carbon, khách hàng phải đặt cọc 10.000 USD31:01:2017 | 16:00:00

Muốn mua Kawasaki Ninja H2 Carbon, khách hàng phải đặt cọc 10.000 USD

Trong tổng số 120 xe Kawasaki Ninja H2 Carbon được xuất xưởng, chỉ có 6 chiếc dành cho thị trường Mỹ nên nếu muốn mua, khách hàng phải đặt cọc số tiền khá lớn.