Thông tin mới về ô nhiễm môi trường

Trung Quốc: Bán đấu giá hồ sơ đăng ký xe hơi để giảm tắc đường04:01:2015 | 15:27:23

Trung Quốc: Bán đấu giá hồ sơ đăng ký xe hơi để giảm tắc đường

Thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đã áp dụng chính sách giới hạn lượng xe đăng ký mới mỗi năm ở mức 100.000 xe, trong số đó 50.000 suất đăng ký sẽ được bán đấu giá, nửa còn lại sẽ được phát hành theo hình thức quay xổ số.