Thông tin mới về ô nhiễm môi trường

Trung Quốc sợ ô nhiễm môi trường tăng vì... xe điện14:02:2016 | 19:41:33

Trung Quốc sợ ô nhiễm môi trường tăng vì... xe điện

Tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, những chiếc xe điện vốn được coi là thân thiện với môi trường lại trở thành một mối đe dọa lớn hơn cả xe chạy xăng truyền thống.