Thông tin mới về nhật bản

Nếu từ bỏ lái ô tô, người già tại Nhật Bản được giảm chi phí tang lễ24:03:2017 | 15:16:05

Nếu từ bỏ lái ô tô, người già tại Nhật Bản được giảm chi phí tang lễ

Đây là giải pháp mới của chính quyền Nhật Bản nhằm ngăn chặn những vụ tai nạn đáng tiếc do người già gây ra.