Thông tin mới về môtô phân khối nhỏ

Xe môtô 300cc của BMW gây thất vọng vì dùng lốp chất lượng thấp29:05:2015 | 07:00:00

Xe môtô 300cc của BMW gây thất vọng vì dùng lốp chất lượng thấp

Xe môtô 300cc của BMW-TVS sẽ sử dụng lôp do TVS sản xuất, vốn nổi tiếng về độ trơn và bám đường kém.