Thông tin mới về môtô phân khối nhỏ

Ảnh sống phiên bản naked bike của Yamaha R2523:03:2015 | 16:47:11

Ảnh sống phiên bản naked bike của Yamaha R25

Phiên bản naked bike của Yamaha R25 sẽ bị bỏ đi phần quây nhựa ở đầu, thay vào đó là đèn pha đơn ốp sát vào phuộc, ghi đông clip-on cũng được thay bằng ghi đông thường và có thêm tay xách phía sau.