Thông tin mới về Maybach 62S

Cặp đôi Maybach 62S 45 tỷ Đồng của đại gia Ninh Bình xuất hiện trên phố03:02:2017 | 09:23:53

Cặp đôi Maybach 62S 45 tỷ Đồng của đại gia Ninh Bình xuất hiện trên phố

Trong khi chiếc Maybach 62S màu trắng thuộc dạng hàng hiếm trên thế giới, thì chiếc còn lại cũng thuộc diện độc đáo khi nội thất được ốp đá.