Thông tin mới về harley davidson

Dàn xe Harley-Davidson tái xuất tại Hà Thành15:01:2017 | 09:45:57

Dàn xe Harley-Davidson tái xuất tại Hà Thành

Lâu lắm rồi người dân Hà Thành mới có dịp ngắm nhìn dàn xe Harley-Davidson xuất hiện cùng nhau một cách đông đảo như vậy.