Thông tin mới về harley davidson

Gặp gỡ Harley-Davidson Road King Special 2017 đầu tiên tại Việt Nam25:07:2017 | 13:19:00

Gặp gỡ Harley-Davidson Road King Special 2017 đầu tiên tại Việt Nam

Với mức giá 1,14 tỉ đồng, mẫu xe đắt giá của Harley-Davidson đã tìm thấy chủ nhân của mình tại Hà Nội.