Thông tin mới về ford

Khung xe tải mới của Ford nâng được tới 9 chiếc xe khác mà không hề hấn gì13:10:2016 | 07:36:00

Khung xe tải mới của Ford nâng được tới 9 chiếc xe khác mà không hề hấn gì

Khung xe 2017 Super Duty mới có thể nâng được trọng lượng 27,4 tấn, tương đương 9 chiếc xe tải cùng hệ thống dây cáp và giá đỡ.