Thông tin mới về ford

Ford đưa Harman lên xe của mình, nâng cao trải nghiệm âm thanh cho khách hàng24:09:2016 | 09:38:11

Ford đưa Harman lên xe của mình, nâng cao trải nghiệm âm thanh cho khách hàng

Dàn âm thanh Harman thường chỉ xuất hiện trên những chiếc xe hạng sang thì nay đã bắt tay cùng hãng xe phổ thông Ford để mang những trải nghiệm âm thanh tốt hơn tới khách hàng.