Thông tin mới về ford

Ford Mustang hàng độc tại Việt Nam tái xuất sau tai nạn lần thứ hai26:05:2016 | 15:48:00

Ford Mustang hàng độc tại Việt Nam tái xuất sau tai nạn lần thứ hai

Khi xuất hiện trong một nhà để xe tại Hà Nội, chiếc Ford Mustang GT California Special hàng độc ở Việt Nam như chưa từng bị tai nạn.