Thông tin mới về ford gt thế hệ mới

Tốc độ tối đa của siêu xe Ford GT 2017 có thể gây thất vọng20:01:2017 | 12:28:49

Tốc độ tối đa của siêu xe Ford GT 2017 có thể gây thất vọng

Không chỉ tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn mọi người nghĩ, siêu xe Ford GT 2017 còn có vận tốc tối đa thấp hơn kỳ vọng.