Thông tin mới về Ford F-Series

Thị trường ôtô Việt Nam tăng trưởng thứ 2 thế giới23:02:2017 | 11:35:57

Thị trường ôtô Việt Nam tăng trưởng thứ 2 thế giới

Thị trường ôtô Việt Nam 2016 tăng trưởng 27,1%, đứng thứ 2 thế giới sau Singapore với mức tăng 48%. Mặc dù vậy, Việt Nam không phải thị trường tiêu thụ nhiều xe nhất thế giới.

12