Thông tin mới về DONALD TRUMP

Sợ Trump, các hãng ô tô ồ ạt đầu tư vào Mỹ12:01:2017 | 10:34:23

Sợ Trump, các hãng ô tô ồ ạt đầu tư vào Mỹ

Sau lời đe dọa của ông Trump về vấn đề tạo nguồn việc làm dồi dào tại Mỹ, nhiều tập đoàn ô tô lớn như Fiat Chrysler, Toyota, Ford, GM… đã ồ ạt đầu tư cho thị trường này.