Thông tin mới về Coupe hạng sang

Coupe hạng sang Lexus LC500h 2018 tiết kiệm xăng hơn cả Toyota Camry16:02:2017 | 12:33:34

Coupe hạng sang Lexus LC500h 2018 tiết kiệm xăng hơn cả Toyota Camry

Mẫu coupe hạng sang Lexus LC500h 2018 tiêu thụ lượng nhiên liệu cụ thể là 9,05 lít/100 km nội thành, 6,72 lít/100 km đường trường và 7,84 lít/100 km đường hỗn hợp.

12