Thông tin mới về

BMW nâng cấp hàng loạt mẫu mô tô phân khối lớn lên phiên bản 201820:07:2017 | 19:29:00

BMW nâng cấp hàng loạt mẫu mô tô phân khối lớn lên phiên bản 2018

Ngoài các mẫu mô tô phân khối lớn phiên bản 2018, hãng BMW còn giới thiệu dịch vụ độ xe Spezial và hệ thống cung cấp thông tin Connectivity mới.

123