Thông tin mới về bán tải

Xe bán tải "khủng long" Ford F-150 Raptor mang phong cách chiến đấu cơ06:07:2017 | 15:08:52

Xe bán tải "khủng long" Ford F-150 Raptor mang phong cách chiến đấu cơ

Cảm hứng thiết kế phiên bản có một không hai của Ford F-150 Raptor chính là chiến đấu cơ huyền thoại F-22 Raptor.