Thông tin mới về bán tải

Bi hài chuyện Nissan Navara tại Anh gãy đôi trong quá trình sử dụng07:02:2017 | 16:36:24

Bi hài chuyện Nissan Navara tại Anh gãy đôi trong quá trình sử dụng

Rất nhiều chủ xe đăng tải hình ảnh chiếc Navara của họ bị gãy làm đôi, thủng lỗ chỗ do gỉ và lên tiếng đòi hãng phải thu hồi.