Thông tin mới về Ấn Độ

Hyundai Grand i10 Sedan 2017 xuất hiện tại đại lý18:04:2017 | 15:16:42

Hyundai Grand i10 Sedan 2017 xuất hiện tại đại lý

Mẫu xe nhỏ xinh Hyundai Grand i10 Sedan 2017 được gọi bằng tên riêng là Xcent tại thị trường Ấn Độ.