Những cột mốc quan trọng nhất của Yamaha trong 20 năm tại Việt Nam
Những cột mốc quan trọng nhất của Yamaha trong 20 năm tại Việt Nam - Ảnh 1.
Những cột mốc quan trọng nhất của Yamaha trong 20 năm tại Việt Nam - Ảnh 2.

Thiết kế: Vinh Hồ