Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 1.

Dàn siêu xe và xe thể thao dừng chân để tiếp nhiên liệu ở giữa chặng di chuyển.

Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 2.

Tiến tới Lào Cai, những chiếc siêu xe hàng chục tỷ đồng gây xôn xao cả một vùng đất vốn yên tĩnh.

Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 3.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 4.

Dù đường gồ ghề nhưng những chiếc siêu xe vẫn vượt qua một cách khá dễ dàng.

Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 5.

Đi đường trường vốn không phải là sở trưởng của siêu xe.

Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 6.

Nhưng những chiếc xe gầm thấp vẫn có thể vượt qua thử thách.

Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 7.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 8.

Chiếc siêu xe được chú ý hàng đầu là Lamborghini Aventador S.

Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 9.

Xe có giá ước tính hơn 40 tỷ đồng và được mua chính hãng.

Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 10.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 11.

Đoàn siêu xe dừng chân tại đỉnh Fansipang.

Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 12.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 13.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 14.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 15.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 16.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 17.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 18.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 19.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 20.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 21.

Và tiếp tục tiến về Sapa để nghỉ chân.

Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 22.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 23.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 24.

Những hình ảnh đẹp khác của đoàn siêu xe khi di chuyển trên cao tốc.

Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 25.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 26.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 27.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 28.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 29.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 30.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 31.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 32.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 33.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 34.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 35.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 36.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 37.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 38.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 39.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 40.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 41.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 42.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 43.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 44.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 45.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 46.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 47.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 48.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 49.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 50.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 51.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 52.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 53.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 54.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 55.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 56.
Xem siêu xe vượt ổ gà, băng đường trưởng trong ngày đầu của Car & Passion 2018 - Ảnh 57.