Thông tin mới về xe bọc thép 2 tỷ

Xe bọc thép 2 tỷ Đồng "made in Vietnam" bị dỡ ra bán đồng nát11:01:2017 | 16:28:49

Xe bọc thép 2 tỷ Đồng "made in Vietnam" bị dỡ ra bán đồng nát

Ông Nguyễn Đình Chính, "cha đẻ" của chiếc xe bọc thép 2 tỷ Đồng "made in Việt Nam", đã phải đóng xưởng cơ khí của gia đình vì làm ăn sa sút và đi xin việc.