Video

CHUYÊN MỤC

    cứng đầu không chịu đeo khẩu trang trên máy bay, người phụ nữ bị đuổi xuống trong tiếng hò reo của các hành khách khác

    Nữ hành khách bị đuổi khỏi máy bay do không chịu đeo khẩu trang trong sự hò reo của nhiều người xung quanh.
    Mới nhất

    Xem thêm