Video

CHUYÊN MỤC

    Alaina Gassler giải thích phát minh của mình

    Hệ thống cột A “trong suốt” được Alaina đề xuất bao gồm webcam ngoài, một máy chiếu cùng một chất liệu tổng hợp đặc biệt chế tạo cột A là sợi phản quang. Webcam gắn ngoài cột A bên ghế phụ trước sẽ truyền video trực tiếp tới máy chiếu gắn trên ghế lái – trang bị sau đó sẽ chiếu lại hình ảnh thu được lên vị trí này.
    Mới nhất

    Xem thêm