Ngay tháng đầu tiên, Hyundai Elantra 2016 đã nhận được 1.000 đơn đặt hàng - gấp đôi lượng bán dự kiến hàng tháng của Hyundai Thành Công.

Ngay tháng đầu tiên, Hyundai Elantra 2016 đã nhận được 1.000 đơn đặt hàng - gấp đôi lượng bán dự kiến hàng tháng của Hyundai Thành Công.


Mẫu xe này sẽ khởi động cho chuỗi chuyển đổi từ nhập khẩu sang lắp ráp của Hyundai Thành Công trong năm nay.

Mẫu xe này sẽ khởi động cho chuỗi chuyển đổi từ nhập khẩu sang lắp ráp của Hyundai Thành Công trong năm nay.