Vòng một quyến rũ lấp ló bên Honda PCX 2014 1

Vòng một quyến rũ lấp ló bên Honda PCX 2014 2

Vòng một quyến rũ lấp ló bên Honda PCX 2014 3

Vòng một quyến rũ lấp ló bên Honda PCX 2014 4

Vòng một quyến rũ lấp ló bên Honda PCX 2014 5

Vòng một quyến rũ lấp ló bên Honda PCX 2014 6

Vòng một quyến rũ lấp ló bên Honda PCX 2014 7

Vòng một quyến rũ lấp ló bên Honda PCX 2014 8

Vòng một quyến rũ lấp ló bên Honda PCX 2014 9

Vòng một quyến rũ lấp ló bên Honda PCX 2014 10

Photographer: Èn|nÉ Corner
Model: Hine Nguyễn
Stylist: Long Pearl