Video: Mãn nhãn với kỹ thuật biểu diễn đến từ nhà vô địch