Danh sách này được các biên tập viên và độc giả của trang Jalopnik.com tổng hợp.

Khi đi trên những con đường này, bạn sẽ cảm thấy rất lạnh, hai tai bạn sẽ bị ù bởi áp suất không khí thấp và khi ở đỉnh của con đường, bạn gần như không còn chút sức lực nào. Chào mừng bạn đến với 10 con đường cao nhất trên thế giới:

10. Đường Cime de la Bonette, tại Pháp

Độ cao: 2.802 mét


Top 10 con đường cao nhất thế giới 1
 

9. Đường Pico del Veleta, tại Tây Ban Nha

Độ cao: 3.394 mét


Top 10 con đường cao nhất thế giới 2
 

8. Đường Mouna Loa, tại Mỹ

Độ cao: 3.397 mét

Top 10 con đường cao nhất thế giới 3
 

7. Đường Dodola Dinsho, tại Ethiopia

Độ cao: 3.610 métTop 10 con đường cao nhất thế giới 4
 

6. Đường Mauna Kea, tại Mỹ

Độ cao: 4.200 mét


Top 10 con đường cao nhất thế giới 5
 

5. Đường Mount Evans, tại Mỹ

Độ cao: 4.307 mét


Top 10 con đường cao nhất thế giới 6
 

4. Đường Tulluu Dimtuu, tại Ethiopia

Độ cao: 4.377 mét


Top 10 con đường cao nhất thế giới 7
 

3. Đường Khardung La, tại Ấn Độ

Độ cao: 5.359 mét


Top 10 con đường cao nhất thế giới 8
 

2. Đường Marsimik La, tại Ấn Độ

Độ cao: 5.681,5 mét


Top 10 con đường cao nhất thế giới 9
 

1. Đường Uturuncu, tại Bolivia

Độ cao: 5.768 mét

 

Top 10 con đường cao nhất thế giới 10